Ajkus imunitet

Ajkus - ulje iz ajkuline jetre je prirodan proizvod. Najznačajniji sastojak Ajkus-a je alkoksi-glicerol (AKG), što je i glavni sastojak majčinog mleka koji igra krucijalnu ulogu u razvitku našeg imunološkog sistema. Tokom života mi i dalje proizvodimo AKG u našem organizmu ali u vrlo malim količinama, stoga je neophodna dopuna Ajkus-om.
Preporučena preventivna doza je 2 kapsule od 500mg, dok kod bilo kakvog vidljivog većeg ili manjeg pada imuniteta preporučuje se 4-6 kapsula od 500 mg (prehlada, grip, astma, bronhitis...).

Kontaktirajte nas

E--mail: infoajkus@gmail.com